PostHeaderIcon Novinky

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 1. listopadu 2021 - pro akutní péči v nemocnici a pořízení CT hlasovalo 91,2% účastníků REFERENDA

Z jednání se omluvil Václav Černý, poprvé byl přítomen Ing. Václav Švehla, zastupitel za KDU ČSL, který nahradil zemřelého MUDr. Rudolfa Voldřicha. Starosta přivítal hejtmanku doc. PaedDr. Ilonu Mauritzovou, Ph.D. a MUDr. Richarda Piknera, Ph.D. Záznam na webu města: https://www.youtube.com/watch?v=njNTJxOTTvQ&t=16963s

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. září 2021 - oddělení chirurgie stále uzavřeno, přesto jsou náklady nemocnice vyšší

Ze zářijového konání se omluvil Pavel Javorský. V úvodu jednání starosta města oznámil smutnou zprávu o úmrtí dlouholetého zastupitele MUDr. Rudolfa Voldřicha a uctil jeho památku minutou ticha.
Záznam je na webu města https://www.youtube.com/watch?v=fof59bMmpEg&t=2418s

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 21. července 2021 - nebylo usnášeníschopné

Na mimořádné jednání se sešlo jen 9 zastupitelů. Omluveni byli: Ing. Milena Stárková, Mgr. Jana Švelchová, František Jelínek, Ing. Jaroslav Macháček, Ing. Andrea Staňková, Mgr. Milena Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Pavel Javorský, Mgr. Čestmír Kříž, MUDr. Rudolf Voldřich, Ing. Jan Staněk, Věra Fornousová
Nebyla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, starosta vyhlásil 15 minutovou přestávku. Poté byla opět provedena prezence přítomných. Vzhledem k tomu, že počet členů zastupitelstva se nezměnil, byl v souladu s § 92 zákona o obcích, a dle článku 6 odstavec 4 jednacího řádu zastupitelstva města Sušice vyhlášen náhradní termín jednání zastupitelstva na den 4. srpna 2021 v 16:00 hodin.

                                                                                                                                                                                                                                                Zapsala Milena Stárková

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 4. srpna 2021 - zastupitelé REFERENDUM nevyhlásili, bude rozhodovat soud

Na druhý termín mimořádného zastupitelstva se sešlo 14 zastupitelů. Omluveni: František Jelínek, Mgr. Milena Naglmüllerová, PhDr. Jan Lhoták, Pavel Javorský,    Pavel Hais, Ing. Věra Marešová, MUDr. Rudolf Voldřich. Záznam na webu města: https://www.youtube.com/watch?v=jC6UWquRZxM&t=1545s
Program:
1.   Zahájení
2.   Volba návrhové komise
3.   Volba ověřovatelů zápisu
4.   Kontrola usnesení
5.   Vyhlášení místního referenda
6.   Rozpočtová opatření
7.   Diskuse a závěr
 

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. června 2021 - lůžková chirurgie v ohrožení

Z jednání se omluvili: Ing. Věra Marešová, Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. František Majer, MUDr. Rudolf Voldřich.

Ing. Stárková včas předložila podklad k bodu nazvané „Referendum“. Starosta svévolně změnil název bodu na "Podklad Ing. Milena Stárkové". Na dotaz, proč byl bod přejmenován, starosta sdělil, že bod neprojednala rada a v tuto chvíli se nemůže zastupitelstvo "referendem" zabývat. Názor starosty je jeho subjektivní názor a předkladatelka Stárková s ním nesouhlasí.

K tomuto bodu proběhla diskuse Ing. Jandy, Mgr. Kroupové, Ing. Staňka - viz záznam https://www.youtube.com/watch?v=ogFVrkRDqkk&t=17138s

Celý článek...

 
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48565
DnesDnes8
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden72
Tento měsícTento měsíc229
CelkemCelkem48565
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012