PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 27.6.2012


Jmenování členů správní a dozorčí rady nemocnice a závěrečný účet 2011 – to byla hlavní témata jednání zastupitelů v červnu.

Dostavilo se 18 zastupitelů. Chyběla pí. Rippelová, p. Čámský a p. Macháček.

Prodeje pozemků
O odprodej částí pozemků, které přímo sousedí s jejich pozemky, požádali manželé Krejčovi, Kopačkovi, Svatošovi a pí. Vinická. Jedná se o lokalitu Okrouhlá. Odbor výstavby nedoporučil pozemky k prodeji, protože to jednak není v souladu s územním plánem (nerespektuje se vzdálenost od vodního toku), jednak je v rozporu s budoucím předpokládaným řešením lokality. Zastupitelé návrh prodeje neschválili.
O další pozemek požádali p. Voženílek a p. Kozák. Chtěli odkoupit bývalý vodní náhon v katastru Malá Chmelná a ten využít jako náhon pro malou vodní elektrárnu. Protože by se znovuobnovením náhonu snížila průtočnost řeky Otavy v tomto úseku, kde je i jediný splavný jez, nebyla žádost o odkoupení pozemku zastupiteli schválena.

Příspěvek pro SDS na soutěž do USA
Zastupitelé schválili navýšení příspěvku pro Sušický dětský sbor na cestu do USA, kde budou reprezentovat Sušici, o dalších 100 tis. korun. Celkový příspěvek města tak činí 300 tis. Tyto finanční prostředky jsou poslední částkou, která sboru chyběla k uskutečnění plánované cesty za oceán. Celkové náklady činí 1,7 mil. korun.
Bez připomínek byl schválen závěrečný účet 2011, byla přijata dotace z Ministerstva kultury na regeneraci památek ve městě  ve výši 400 tis. korun.

Jmenování členů správní a dozorčí rady Nemocnice Sušice, o.p.s. (SR a DR)
Návrhy na obsazení nových členů SR a DR byly již projednány na minulém jednání  zastupitelstva (viz zápis). Panem starostou  byli zastupitelům ke schválení  navrženi tito členové SR: Petr   Mottl, Stanislav  Karas,  Michal Malina, Kateřina Nová, Jiří Choc a Antonín Schubert.
Kateřina Nová (TOP 09) předložila však zastupitelům svůj návrh na složení SR a DR nemocnice, který respektoval vůli jak zaměstnanců nemocnice, tak i  nás – opozičních zastupitelů. Místo Antonína Schuberta navrhla do SR  Františka Musila a svůj návrh zdůvodnila přednostmi a zkušenostmi kandidáta.  MUDr. František Musil byl přítomen a všem se krátce představil. Milena Stárková podpořila návrh Kateřiny Nové a navrhla jmenovité hlasování při volbě SR a DR.
Nejprve se tedy hlasovalo o protinávrhu Kateřiny Nové. PRO bylo 9 zastupitelů (Řezníčková, Stárková, Szvitková – ČSSD,  Kříž, Vítovcová – SZR, Voldřich – KDU ČSL, Kudová, Kůs – KSČM, Nová – TOP). Návrh nebyl přijat.
Podruhé se hlasovalo o původním návrhu p. starosty. PRO bylo 8 zastupitelů ( zastupitelé za ODS a místostarostka). Návrh nebyl přijat.
Poté tajemník MÚ upozornil zastupitele, že z legislativních důvodů je nutné zvolit SR a DR  nejpozději do konce měsíce června. Proto byly nominace projednávány již na ZM v dubnu, aby došlo ke shodě.
Kateřina Nová namítla, že o návrhu zvolit do SR Antonína Schuberta se dozvěděla před týdnem.
Pan starosta navrhl přestávku (poradu). Přihlásila se MUDr. Prajerová. Protože v minulém období pracovala ve SR spolu s Františkem Musilem, ocenila jeho přínos pro rozhodování SR a doporučila tak zastupitelům jeho nominaci.
Pan starosta tedy zrušil navrhovanou přestávku a předložil svůj návrh obsazení SR, který byl totožný s neschváleným návrhem Kateřiny Nové. Při třetím hlasování bylo PRO 13 zastupitelů ( ČSSD - 3, SZR – 2, KDU ČSL – 1, KSČM – 2, TOP09 - 1, ODS – Mottl, Fornousová, Zelený a Hlaváček). Návrh byl přijat.

Do DR byli panem starostou původně navrženi: Josef Kutil, Bohumil Wudy, Božena Šlajsová, Zdeňka Řezníčková, Jiří Vichr a Božena Kudová.
Na návrh Kateřiny Nové byl na místo Boženy Kudové navržen Antonín Schubert. Tento návrh byl PŘIJAT 13 zastupiteli.

Noví členové SR budou na svém zasedání schvalovat nový statut nemocnice. Ve stávajícím statutu je členství ve SR a DR  funkce čestná – bez nároku na odměnu.

Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 8
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012