PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 15.2.2012


Mezi první body únorového zasedání zastupitelstva patřilo schválení zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru.


K nejdůležitějším bodům programu patřilo schválení příspěvku pro Nemocnici Sušice o.p.s. Nemocnici budou uvolněny prostředky z Fondu nemocnice na nákup digitálního RTG ve výši 2.500.000,- na laboratorní analyzátor (či jinou technologii) 1.000.000,- a na drobný neinvestiční majetek 480.000,-korun. Dohromady tedy letos sušické nemocnici město poskytne 3.980.000,- korun.

Potřeba digitálního rentgenu byla ředitelem nemocnice, který byl na zasedání zastupitelstva přítomen, dostatečně zdůvodněna. Původní „klasické" snímky nejsou již totiž některými zdravotnickými zařízeními vůbec akceptovány. Nový RTG bude stát celkem 4.500.000,-, zbytek ceny bude doplacen v roce 2013.

Zastupitelstvo schválilo, stejně jako každý rok, příspěvek na úhradu pronájmu ledové plochy na zimním stadionu. Oddíl ledního hokeje TJ Sušice tak dostane příspěvek až do výše 650.000,- a Gymnázium Sušice do výše 60.000,-. Konečná suma příspěvku je vždy podle skutečně zaplaceného nájmu ledové plochy.

V souvislosti se zvýšením DPH a ceny pohonných hmot došlo ke schválení dodatků s firmou Rumpold-P Plzeň s.r.o., která zajišťuje v Sušici svoz komunálního odpadu a další služby. Ceny za tyto služby byly navýšeny o cca 2%. Občanů Sušice se toto zvýšení cen nedotkne, pro ně zůstává platba stejná (fyzická osoba 500,- za rok).

V další části programu se zastupitelé zabývali několika prodeji pozemků. Jedním z nich byl prodej části pozemkové parcely č. 2364/1 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 150m2. Zájemce o tento pozemek má ve vlastnictví dvě sousední parcely. Ve své žádosti uvedl, že spojením všech tří parcel tak vlastně získá dostatečný prostor k tomu, aby vyřešil svou bytovou otázku výstavbou domku. Pozemek se nachází nedaleko centra města. Radou města byla navržená cena tohoto pozemku 200,- /m2. Protože zcelením pozemků dojde k tomu, že parcela bude žadateli sloužit jako stavební, byla zastupitelkou Rippelovou navržena cena vyšší, 800,-/m2. Třetím návrhem, který byl i zastupiteli schválen, byl návrh místostarostky Marešové – cena 400,-/m2.

V souvislosti s prodeji dalších pozemků se mezi zastupiteli otevřela debata na téma „ceny prodávaných pozemků." Město Sušice nemá určena žádná pravidla (např. cenovou mapu), která by prodeje pozemků usměrňovala. Cenu obvykle navrhne odbor majetku, někdy podle znaleckého posudku, jindy podle vlastního uvážení. Cenové posudky pro město provádí v mnohých případech člen rady ing.Macháček.

Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 5
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012