PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 24.4.2013 – Petice proti výstavbě obchodního centra v místě bývalé sirkárny SOLO

Na dubnovém jednání bylo přítomno 19 zastupitelů, omluvena byla Ivana Vítovcová a Daniel Čámský.

Mezi první projednávané body patřilo představení investičního záměru dvou investorů (SP Máchova Develop, s.r.o. a Ing. Zbyňka Poláka) výstavby obytné zóny „Na Hrázi“ v místěbývalého stavebního podniku. V návrhu záměru byl zastupitelům představen model na výstavbu několika bytových jednotek a rodinných domů v ulici Na Hrázi. Vznikne tak obytná zóna přístupná z nové komunikace. Investoři požádali město o spoluúčast při budování nové infrastruktury ve smyslu dřívějšího platného usnesení ZM ze dne 13.4.2005, které říká, že max. 20% z celkových nákladů na infrastrukturu (vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení) se město může na investici podílet formou příspěvku z rozpočtu. Pro realizaci obytné zóny „Na Hrázi“ byl zastupiteli schválen finanční příspěvek 2.500.000,-korun, a to z rozpočtu příštího roku s tím, že smlouva bude zastupitelům předložena ke schválení.

Dalším bodem, ke kterému se rozvinula obsáhlá diskuse ze strany občanů i zastupitelů, byla petice občanského sdružení „My ze Sušice“ s textem:

„Nesouhlasíme s výstavbou dalšího obchodního centra místo bývalé sirkárny podniku SOLO Sušice.“ Petici podepsalo během několika dní 1 921 občanů, z toho 1 392 s bydlištěm v Sušici a ve spádových obcích. Zastavení plánů investora na výstavbu může provést dle $ 98 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, územní opatření o stavební uzávěře pouze Rada města Sušice (více v článku Bude v Sušici Kaufland – ANO nebo NE?). Zastupitelé vzali petici na vědomí, ale řešení je nyní na radě města a ještě dříve na ministerstvu kultury, které posuzuje, zda některé objekty bývalé sirkárny nemohou být kulturní památkou.

K dalším bodům programu:

  • Fixace (zasmluvnění) úrokové sazby na úvěr 90 mil. – stavba Bazén. Zastupitelé měli možnosti změnit režim úroků z úvěru, který nyní vychází z pohyblivé sazby 1 měsíční Pribor+0,2% p.a. ze zůstatku jistiny úvěru. Nyní je Pribor cca 0,31%+ 0,2%, tj. Úrok se pohybuje okolo 0,51% a může se tedy každý měsíc měnit. K návrhu KB a ČS na zasmluvnění sazby na 5-7 let za sazby 1,14 – 1,62% diskutovala pouze Stárková. Nedoporučila měnit režim nastavený smlouvou s ČS, což odsouhlasili i všichni zastupitelé.
  • Byl schválen příspěvek gymnáziu na výtah 300.000,- CZK, celkové náklady jsou 1,8 mil. Zbytek bude škola hradit z vlastních zdrojů a požádá o dotaci z Programu mobility pod MŠMT, kdy je možno dostat 50% celkových nákladů.
  • Rozpočtovým opatřením byla přijata částka z veřejné sbírky na zvon na Santosu – 32.160,-CZK. Náklady na zvon budou 36.000,-, zbytek uhradí nadace Proměny.
  • Na obnovu kulturních památek bylo z rozpočtu města schváleno: kostel Panny Marie- 210.000,-, kapucínský klášter – 120.000,-, městský dům č.p. 116/I – 100.000,-, průzkum kostela sv. Václava – 140.000,-.
  • Schválení pravidelného příspěvku sportovním (1,5 mil., z toho cca 1,2 mil. TJ Sušice) a kulturním či zájmovým organizacím (600 tis., z toho 150 tis. Junák, 150 tis. SDS)
  • Schválení příspěvku Sportovně střeleckému klubu Sušice na stavební úpravy střelnice v katastru Podmokly 300.000,-(z dotačního programu Plzeňského kraje klub získal 150.000,-).
  • Schválení příspěvků na krytí nákladů pronájmu ledové plochy na ZM na rok 2013: - Gymnázium Sušice – 60.000,-, TJ Sušice – 500.000,-. 

K posledním bodům patřila zpráva pracovní skupiny Nemocnice Sušice, o.p.s. Zprávu předložila MUDr. Nová.

Skupina se sešla 2 x – 12.3. a 9.4.

Na 1. jednání 12.3. byli přítomni: Ing. Karas, Bc. Mottl, MUDr. Nová, MUDr. Choc, MUDr. Šedivý, RNDr. Fedorová, Mgr. Sojka, Ing. Marek, p. Malina.

Omluvena: JUDr. Rippelová

Na 2. jednání 9.4. byli přítomni: MUDr. Nová, Bc. Mottl, MUDr. Choc, RNDr. Fedorová.

Omluveni: Mg. Sojka, Ing. Marek, Ing. Karas, JUDr. Rippelová, MUDr. Šedivý, p. Malina.
 

Ze zprávy jsou k posouzení možné 3 scénáře vývoje naší nemocnice a cíle pro správní radu a vedení nemocnice:

  1. Management nemocnice vypracuje návrhy a zajistí realizaci komplexního programu, jak nemocnici uvést do ekonomicky dlouhodobě přijatelné pozice a zahrnout i časový program realizace opatření pro zajištění potřeby financí jak na provoz, tak i zdroje na investice.
  2. „Napojení“ financování deficitu v hospodaření v budoucích letech na rozpočet města. Při tomto scénáři je nutné zvážit reálné možnosti města.
  3. Využít zkušeností jiných nemocnic obdobného typu, které podobné problémy řešily a oslovily odbornou poradenskou firmu specializovanou na řešení krizových situací. Zadání pro toto „externí konzultační řízení“ by mělo za cíl v přijatelném časovém horizontu jednoho roku stabilizovat společnost po ekonomické stránce při dodržení minimálně současné lékařské úrovně.
Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Oslavy osvobození 2022
Počet návštěv
23323
DnesDnes21
VčeraVčera23
Tento týdenTento týden66
Tento měsícTento měsíc418
CelkemCelkem23323
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 1
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012