PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 23.4.2014

26. zasedání Zastupitelstva města Sušice se zúčastnilo 19 zastupitelů. Omluveni byli Ing. Věra Marešová a MUDr. Rudolf Voldřich.

Zastupitelstvo schválilo plán práce finančního výboru na rok 2014.

Byl odsouhlasen návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2014. Do uzávěrky bylo přijato 7 žádostí: Český rybářský svaz, MO se sídlem v Sušici; Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko "Vydří stopa" Sušice; Pionýrská skupina Otava Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Sušice; Sbor dobrovolných hasičů Volšovy; Sdružení přátel Sušického dětského sboru, taneční klub Fialka. Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost pro výše jmenované organizace činí celkem 567.579,- Kč.

Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2014 byl rovněž zastupiteli schválen. Do uzávěrky bylo přijato 7 žádostí: Budo klub Sušice, JK Bobři Sušice, Judoclub Sušice, Klub vodních sportů Sušice, Lawn Tennis Club Sušice, Tělocvičná jednota Sokol Sušice, Tělovýchovná jednota Sušice.Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost pro 7 výše jmenovaných organizací činí celkem 1.921.614,- Kč.

Zastupitelstvo schválilo finanční částku 716.600 Kč na podporu obnovy objektů nalézajících se v Městské památkové zóně Sušice. Jedná se o starý židovský hřbitov - restaurování náhrobků. Zastupitelstvo města také rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Sušice na obnovu kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Majetková agenda:

V r. 2008 nám ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl objekty v Nádražní ul. čp. 246 a 260 s tím, že budou po dobu 20 let využívány k sociálním a bytovým účelům (pro vytvoření bytů pro sociálně slabé občany). Budovy zůstaly nevyužité, neboť k jinému účelu nesměly být použity.Z posledního jednání s ÚZSVM v březnu 2014 vyplynulo, že město se musí do konce dubna rozhodnout, zda si objekty i nadále ponechá ve svém vlastnictví nebo je v souladu s podmínkami smlouvy o bezúplatném převodu nabídne zpět státu. Zastupitelé rozhodli zaplatit státu 2 200 000 Kč (hodnota objektu v r. 2008 dle znaleckého posudku) a s objektem pak bude Město Sušice moci nakládat dle svého uvážení.

K tomuto bodu se rozvinula diskuse. Zastupitelka Stárková se zeptala, proč se v objektu od r. 2008 nemohlo zřídit ubytování pro sociální účely, jak je ve smlouvě se státem(např. azylový dům). Nemusela by se nyní platit „pokuta“ 2,2 mil. korun. Dále se zeptala, kam jdou lidé, kterým není prodloužena nájemní smlouva na městský byt, protože neplatí nájemné.

MUDr. Nová odpověděla, že jdou do soukromých ubytovacích kapacit. Toto ubytování ale je ze strany pana starosty kritizováno, jak se sám vyjádřil.

Paní radní Naglmüllerová požaduje po bytové referentce zpracování podkladů pro bytovou komisi.

O prodej domu čp. 125/III a stpč. 483/6 k.ú. Sušice nad Otavou si podali žádost manželé Zdeňka a Martin Nových, bytem Sušice III. čp. 125. Jedná se o dům v ul. Pod Kalichem, při silnici na Dlouhou Ves, tzv. „Horní Salon“, s nájemními byty (nyní prázdný) s podstandardním vybavením. Dle sdělení Bytservisu je dům v havarijním stavu, je třeba opravit střechu, komíny, fasádu, rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace. Dům sousedí ze tří stran s domy a pozemky ve vlastnictví manž. Nových st., rodičů žadatele. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji objektu manželům Zdeňce a Martinu Novým za 700 000 Kč ( cena stanovená soudním znalcem).

Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi Rozacínovského domu (stará lékárna) dle nabídky firmy OLMARIA, s.r.o., Plzeňská 421/48, Praha, jako současného majitele objektu za cenu kupní 9.000.000,- Kč. Pro bylo 16 zastupitelů, 2 proti (F.Kůs, Mgr.Kudová), 1 se zdržel (MUDr.Vítovcová).

Jedním z těch, kteří pro koupi ruku nezvedli, byl František Kůs. „V první řadě se mi to zdá předražené. Náklady na vlastní rekonstrukci nebudou vůbec malé, stejně tak náklady na vlastní provoz. Není to budova, která by svým ziskem náklady nahradila. Jedna věc je záchrana památek a druhá, že město musí počítat, zda na všechno bude mít. Ve městě je hodně věcí, které je potřeba udělat," vysvětlil svůj důvod Kůs.

Pan starosta v bodě "ostatní" informoval o plánovaném dokončení stavby bazénu 15.5.2014 s tím, že zaměstnanci nastupují již 1.5.. Od 21.3.2014, kdy měla být podle smlouvy stavba dokončena, platí zhotovitel penále 10 tis. denně.

Dubnové zastupitelstvo bylo ukončeno pozváním pana starosty na májové oslavy.

                                                                                                       Milena Stárková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19741
DnesDnes11
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden11
Tento měsícTento měsíc484
CelkemCelkem19741
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012