PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 20. 2. 2013 – záměr pronájmu nemocnice

Zasedací síň na radnici byla tentokráte při konání zasedání zastupitelstva plná. Téma - záměr pronajmout místní nemocnici soukromému subjektu - přilákalo především její zaměstnance.
Zastupitelé se sešli v počtu 20, chyběl p. Čámský (ODS).
 
Body programu, jako zpráva kontrolního výboru, plán práce finančního výboru, poskytnutí pravidelného příspěvku Oblastní charitě nebo majetková agenda týkající se drobných směn pozemků a věcných břemen, se projednaly velmi rychle.

Snad jen odkoupením lesa mezi Sušicí a Chmelnou společností Sules, s.r.o. za 95.000,- se zastupitelé zabývali podrobněji a nakonec nákup schválili.

Velmi brzy se tedy program posunul k bodu 10 – Záměr změny nájemce nemocnice Sušice.

Podkladem k rozhodnutí zastupitelů byl materiál vypracovaný MUDr. Kateřinou Novou a Bc. Petrem Mottlem v rozsahu 2 stránek a 2 tabulek. V textu bylo poukázáno na vysoký věk lékařů v nemocnici (k tomu byla i tabulka se seznamem lékařů a jejich věk) a na absenci specializovaných ambulancí. Druhá tabulka byla Výkazem zisku a ztrát od roku 2004 do současnosti. Z čísel jasně vyplynulo, že nemocnice hospodaří velmi dobře. Pokud bychom odečetli nákladovou položku „odpisy“, která je jen účetním nákladem, byla po celých 9 let nemocnice v zisku! V minulém roce činila účetní ztráta 176 tisíc, ale odpisy byly ve výši 3,565 mil., takže hospodářský výsledek bez odpisů byl zisk více než 3 mil.korun.

Po úvodním slovu p. starosty a několika příspěvků zastupitelů bylo jasné, že rozhodnutí zastupitelů, zda ZÁMĚR PRONÁJMU schválit či ne, bude velmi těsné.

Proto zastupitelka Stárková předložila zastupitelům PROTINÁVRH na vyhlášení referenda:

Zastupitelstvo města vyhlašuje konání místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území města Sušice o otázce:

„Souhlasíte s tím, aby město Sušice pronajalo areál nemocnice Sušice obchodní společnosti?“

Odůvodnění návrhu:

Areál nemocnice je v současné době pronajat obecně prospěšné společnosti založené Městem Sušice. Nemocnice je ekonomicky stabilizovaná a má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Protože jde o jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě s návazností na podnikání místních firem a protože poskytování zdravotní péče se dotýká širokého spektra obyvatel, je v zájmu zastupitelů města hledat širší podporu ke svému rozhodnutí.

Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda je 150.000,-CZK a budou uhrazeny z rozpočtu města.

Následovala více než hodinová diskuse k problémům nemocnice.

Návrh na referendum zůstal vcelku bez odezvy, vyjádřila se pouze JUDr. Rippelová („text otázky je návodný“) a Ing. Marešová („dokázala bych si představit spíše referendum ke Kauflandu…“) a byl zastupiteli „smeten ze stolu“. Hlasovaly pro něj pouze Zdeňka Řezníčková a Milena Stárková. Právo rozhodovat si zastupitelé nechtěli nechat vzít, chtěli rozhodnout sami a hned. Občané tak přišli o možnost vyjádřit se k osudu nemocnice.

Text otázky byl diskutován s právníkem, a pokud bychom se podívali na referenda ve městech a obcích (Semily, Čelákovice, Písek, Plzeň, Bukov, Černošice, Kolinec…), našli bychom podobnou konstrukci otázky.

V diskusi vystoupila řada lékařů (Kalný, Choc, Šedivý, Musil, Voldřich, Vítovcová, Nová, Fedorová). Všichni lékaři pracující v nemocnici se shodli na tom, že nemocnice je dobře vybavená, ekonomicky stabilní, a že záměr pronájmu by znamenal především velkou nejistotu pro všechny zaměstnance. Negativně bylo z jejich strany vnímáno neustálé poukazování na vysoký věk některých lékařů, protože tito vykonávají svou práci s plným nasazením. Diskutoval také zástupce firmy Agel a potvrdil, že by se jednalo o dlouhodobý pronájem 10 ‑ 25 let.

Poté, co nebylo zastupiteli schváleno vyhlášení referenda, se hlasovalo o „záměru pronájmu areálu nemocnice v Sušici …..“.


PRO (9): Mottl, Zelený, Staněk, Hlaváček, Zezula, Fornousová, Malina (ODS), Nová (TOP 09), Naglmüllerová (Sušičtí)
PROTI (8): Řezníčková, Stárková, Szvitková (ČSSD), Kudová (KSČM), Vítovcová, Kříž (Suverenita), Voldřich ( KDU-ČSL), Macháček (ODS)
ZDRŽELI SE (3): Rippelová, Marešová (Sušičtí), Kůs (KSČM)

Záměr pronájmu tedy nebyl schválen.

Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Oslavy osvobození 2022
Počet návštěv
24353
DnesDnes26
VčeraVčera25
Tento týdenTento týden79
Tento měsícTento měsíc763
CelkemCelkem24353
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 1
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012