PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 19. 3. 2014

Mimořádného zasedání zastupitelstva města se zúčastnilo 18 zastupitelů. Omluveni byli: Ing. Milena Stárková, Ing. Jaroslav Macháček a p. Daniel Čámský.

 
Hlavním bodem mimořádného jednání zastupitelstva byl výběr nejvhodnější varianty návrhu nového územního plánu města. Pořizovatel Územního plánu, Město Sušice, předložil na tomto jednání zastupitelům vyhodnocení výsledků projednání jeho návrhu a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území po společném jednání s dotčenými orgány ( například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, České dráhy, Krajská hygienická stanice, sousední obce atd. ). Při přípravě se také posoudily připomínky některých obyvatel města. Návrh byl předložen i Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který konstatoval, že není v rozporu s územními plány sousedních obcí, že respektuje Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje a za předpokladu dodržení určitých podmínek s ním souhlasí.

Po zapracování dodaných připomínek a stanovisek byly připraveny dva návrhy územního plánu s variantním řešením v zastavitelnosti a dopravní obslužnosti některých lokalit. Varianty v zastavitelnosti se týkaly těchto lokalit: Dolní předměstí - Pod Svatoborem, Štěbetka, pod vrchem Anděla Strážce, bývalá kasárna a vojenské areály ve Chmelné a na Roku, území kolem bývalé porodnice, okolí hřbitova a kaple sv. Rocha, Volšovy, ulice Křičkova a oblast průmyslové výroby u kamenolomu Hamr. Výběr varianty v dopravě se týkal především propojení ulice Pražské s Nádražní, přemostění na ulici Chmelenskou a dále úseků Chmelenská – Hájkova a Hájkova – Dlouhoveská.

Podle pokynů z vyhodnocení a vybrané varianty bude do konce dubna návrh územního plánu upraven vybraným zpracovatelem, kterým je pražská společnost AF - CITYPLAN, s.r.o. a zveřejněn na internetových stránkách Města Sušice. Nakonec proběhne jeho veřejné projednání.

Informace o probíhajícím procesu tvorby územního plánu je na webu Města Sušice.

Druhým bodem jednání byla nabídka firmy RUMPOLD na bezplatné rozmístění šesti nových kontejnerů na tříděný odpad – tentokrát na obuv, oděvy a jiný textil. Nové kontejnery budou umístěny v těchto ulicích: Kaštanová, Volšovská, Villaniho, Sirkařská, Nádražní a 5. května.

                                                                                                 Zdeňka Řezníčková
 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19741
DnesDnes11
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden11
Tento měsícTento měsíc484
CelkemCelkem19741
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 6
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012