PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 19.2.2014

24. zasedání Zastupitelstva města Sušice se zúčastnilo 18 zastupitelů. Omluveni byli Mgr. Božena Kudová, MUDr. Rudolf Voldřich a pan Daniel Čámský.


V kapitole rozpočtových opatření byl schválen příspěvek 200 tis. Kč Oblastní charitě Sušice, 30 tis. Kč příspěvek na publikaci sušického rodáka Přemysla Čecha "Trefen šumavským genem", 60 tis. SOŠ a SOU jako příspěvek na bruslení, 85 tis. dobrovolným hasičům na přípravu oslav 140. výročí trvání sboru, 15. tis. hasičům z Albrechtic na vybavení soutěžního družstva žen. Bylo přesunuto 300 tis. nedočerpaných prostředků na opravu střechy skladu nemocnice do letošního roku, protože v loňském roce nebyly vyčerpány.

Při vznesení požadavku na uvolnění dalších 10 mil. na dostavbu bazénu došlo ke krátké diskusi.

Milena Stárková upozornila zastupitele města na to, že veškeré důležité kroky a dokumenty týkající se výstavby bazénu schvalovala rada města a zastupitelům města může hrozit porušení povinnosti za správu svěřeného majetku. Rada města schválila projekt, vybrala zhotovitele stavby a schválila Smlouvu o dílo. M. Stárková přečetla část článku z webu „regionpodlupou“ od předsedy TOP 09 Ondřeje Ženíška: „Pozval si Hochtief zastupitele na kobereček?“, z kterého vyplývají podobné problémy se stejným zhotovitelem stavby v Plzni jako v Sušici.

Na to reagovala paní místostarostka Ing. Marešová s tím, že realizaci akce „Bazén Sušice“ schvalovalo zastupitelstvo města, jak je uvedeno v podkladech, dne 24. 4. 2011, za použití finančních prostředků z rozpočtu města a úvěru ve výši celkem 150 mil. Kč. Zastupitelstvo města schvalovalo i všechny další finanční záležitosti ohledně této stavby. Rada města schvalovala příslušné dokumenty výběrového řízení a dodatků, ale vždy se schválením finančního rámce zastupitelstvem. Veškeré dodatky ke smlouvě o dílo jsou schvalovány na základě proběhlého jednacího řízení bez uveřejnění, což je legitimní postup v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V tomto režimu je možné zadávat další práce stavby do výše 20% původní ceny zakázky. Tento limit dodatky ke smlouvě v součtu nepřekračují, zároveň není ani překročena původní schválená výše financí, 150 milionů korun.

Zastupitelka Stárková požádala o jmenovité hlasování, PRO navýšení peněz na stavbu bazénu o 10 mil. korun zvedlo ruku 15 zastupitelů:

Bc. Petr Mottl, Ing. Věra Marešová, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr. Kateřina Nová, Mgr. Čestmír Kříž, PhDr. Ludmila Szvitková, MUDr. Ivana Vítovcová, František Kůs, Michal Malina, Jiří Hlaváček, Věra Fornousová, Ing. Tomáš Zelený, PhD., Ing. Zdeněk Zezula, Ing. Jan Staněk, Ing. Jaroslav Macháček.

PROTI byli 3 zastupitelé – Miroslav Vrhel, Mgr. Zdeňka Řezníčková, Ing. Milena Stárková.

Návrh byl schválen.

Delší debata se rozvinula ohledně Rozacínovského domu na náměstí (stará lékárna). Toto téma bylo projednáváno na zasedání zastupitelstva již před několika měsíci. Někteří zastupitelé sdělili, že změnili názor, a většinově se shodli na nutnosti záchrany této historické památky. Byl diskutován názor, zda při koupi a záchraně lékárny má město spolupracovat s firmou PROSTAV NEM, s.r.o. z Plzně, či zda má jednat o odkupu objektu napřímo s prodávajícím (OLMARIA, s.r.o. z Prahy). Nakonec bylo odhlasováno usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k jednání ohledně získání domu čp. 48 na náměstí Svobody v Sušici, do majetku města.

V oblasti majetkové agendy byl zrušen zastupiteli bod, který měl schválit prodej pozemku 500m2 MUDr. Tereze Kratochvílové za cenu ze znaleckého posudku 370,-/m2. Žadatelka požádala zastupitele o cenu nižší, pozemek chce využít jako odstavnou plochu pro parkování aut vedle své nemovitosti. Rada města ještě znovu žádost posoudí.

Další prodeje se týkaly dvou nemovitostí města, které měli doposud v pronájmu REMA Systém, a.s. a Václav Regner.

Prodej objektu a pozemku – REMA Systém a.s.

O prodej objektu čp. 1331/II v Nádražní ul. v Sušici, včetně stavební parcely č.580/71 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 460 m2, si podala žádost firma REMA Systém a.s., Budějovická 1667/64, Praha 4, která má objekt v dlouhodobém pronájmu od r. 2008 za nájemné 93 051,-Kč ročně. V této době byla hodnota objektu dle posudku 1 098 950,-Kč (soudní znalec Pavel Tomášek).

Rada města na svém jednání dne 16.12.2013 záměr prodeje schválila, byl vyvěšen na úřední desce od 19.12.2013 do 6.1.2014.

V r. 2013 byl vypracován znalecký posudek (soudní znalec radní Jaroslav Macháček), který stanovil obecnou hodnotu nemovitosti na 1 900 000,- Kč. Protože byl objekt v havarijním stavu, opravil jej nájemce na vlastní náklady, které činí dle znaleckého posudku Jaroslava Macháčka 402 900,- Kč. Nájemce žádá tyto náklady odečíst od kupní ceny. Výsledná kupní cena by tedy činila 1 497 100,- Kč.

Zastupitelstvo rozhodlo 15-ti hlasy objekt prodat, 3 zastupitelé za ČSSD se zdrželi.

Prodej objektu a pozemku – Václav Regner

O prodej objektu bez čp. v Nádražní ul. v Sušici, včetně stavební parcely č.580/12 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 1014 m2, si podal žádost Václav Regner, bytem Sirkařská 979, Sušice, který má objekt v dlouhodobém pronájmu od r. 2008 za nájemné 186 103,-Kč ročně.

Cena nemovitosti v r. 2008 byla dle znaleckého posudku (znalec Pavel Tomášek)
1 477 670,- Kč.

Rada města na svém jednání dne 16.12.2013 záměr prodeje schválila, byl vyvěšen na úřední desce od 19.12.2013 do 6.1.2014.

V roce 2013 byl vypracován znalecký posudek (soudní znalec radní Jaroslav Macháček), který stanovil obecnou cenu nemovitosti (odhad tržní hodnoty) na 9 000 000,- Kč. Protože byl objekt v havarijním stavu, opravil jej nájemce na vlastní náklady, které činí dle znaleckého posudku 5 562 557,- Kč. Nájemce žádá tyto náklady odečíst od kupní ceny. Výsledná kupní cena by tedy činila 3 437 443,- Kč.

V diskusi se zastupitelé za ČSSD pozastavili nad rozsahem prací, které provedl bez souhlasu města (majitele objektu) nájemce. Vedoucí odboru majetku sdělil, že nešlo o „stavební úpravy“, které by podle nájemní smlouvy muselo schvalovat město.

I v tomto případě byl prodej schválen 15-ti zastupiteli, 3 zastupitelé za ČSSD se zdrželi.

 
Jednohlasně byl schválen starostou předložený návrh na vstup města Sušice do Svazu měst a obcí ČR.

Zastupitelé se seznámili s výsledky činnosti městské policie za uplynulý rok.

                                                                                                          Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Oslavy osvobození 2022
Počet návštěv
24352
DnesDnes25
VčeraVčera25
Tento týdenTento týden78
Tento měsícTento měsíc762
CelkemCelkem24352
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012