PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 18.9.2013

21. zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 18.9.2013. Omluveni byli Mgr. Milena Naglmüllerová, paní Věra Fornousová, Mgr. Božena Kudová a Ing. Jaroslav Macháček. Ing. Zdeněk Zezula se dostavil později.

Po zahájení doplnil počet zastupitelů na 21 nový člen za ČSSD Miroslav Vrhel. Složil slib zastupitele a nahradil tak JUDr. Jiřinu Rippelovou, která se mandátu vzdala.

Jedním z prvních bodů bylo schválení refinancování úvěru na 96 bytových jednotek. Po deseti letech byla možnost úvěr přefinancovat úvěrem jiným, za lepších podmínek. Nový úvěr ve výši 29 mil. je do konce roku 2024. Doručeny byly dvě nabídky, KB a ČS, vybrána a schválena byla zakázka České spořitelny (cena 1.264.127 Kč).

Byla přijata řada rozpočtových opatření, např. za vícepráce na skate hřišti navýšení o 300 tis. (zastupitelé Řezníčková a Vrhel se hlasování zdrželi), příspěvek památkové péči 235 tis., odpadové hospodářství 500 tis. (Sběrný dvůr), dotace z ministerstev a kraje, SKC na provoz 682 tis., MŠ Smetanova 450 tis. (nová třída).

Diskutovala se situace v Sušickém kulturním centru (SKC), kdy po nástupu nového pana ředitele Sedleckého dochází k přehodnocení některých opatření přijatých v minulých měsících. Zpět do Sokolovny se vrací redakce Sušických novin (SN) a předprodej vstupenek.

Loutkáři tak musí prostory po MKS opět vrátit. Rozpočet SKC na rok 2013 musel být v mnoha položkách upraven, a to i přesto, že na tuto činnost byl za předchozí paní ředitelky Doubravové najat údajný ekonom pan Zdobinský. Na tyto skutečnosti upozornila radu města zastupitelka Stárková již při schvalování rozpočtu v prosinci 2012, ale námitky nepadly na úrodnou půdu. Až nyní, při vedení kultury novým člověkem, se ukazuje, jaké chyby se napáchaly. Stály nejen peníze, ale i zbytečnou práci zaměstnanců v kultuře. Příspěvek města na kulturu se již pohybuje okolo 8,5 mil. ročně, což je zhruba o 2 mil. více, než tomu bylo před dvěma lety. Zastupitelka Řezníčková zmínila vysoké náklady na energie a porovnala je s objekty muzea. Zastupitelka Stárková požádala ekonomku města, aby ke schvalování rozpočtu 2014 připravila informaci o objektech SKC a jejich nákladech. Pan Sedlecký potvrdil, že SN bude opět (po výběrovém řízení) tisknout Typos Klatovy a dočkáme se i znovuzavedení elektronické podoby a archivu novin.

V bloku „majetková agenda“ byl nejzajímavější záměr prodeje dvou nemovitostí, a to bývalé školy ve Volšovech (u silnice) a Posádkového domu armády (PDA) v Sušici.

Zatímco u objektu ve Volšovech byla všeobecná shoda k prodeji, Dům armády se dlouze diskutoval. Zastupitelka Stárková se domnívá, že by se objekt, který navštíví každý týden 100-200 (někdy i 500) mladých lidí na diskotéce či koncertu, prodávat neměl. Obává se, že nový majitel může ponechat objekt svému osudu, podobně jako dopadla porodnice. Dle jejího názoru při dobrém nastavení nájemní smlouvy je možné provozovat objekt PDA a zároveň provádět opravy postupně tak, aby výrazně nezatížily rozpočet města. Pan starosta se domnívá, že diskotéku má provozovat soukromý majitel ve svém zařízení, nikoliv v zařízení města. Očekává, že o budovu PDA projeví zájem provozovatelé diskotéky, takže ta by pokračovala i nadále. Zdůraznil, že zatím jde pouze o záměr prodeje, takže o prodeji samotném se bude hlasovat příště (podle doručených nabídek). Záměr prodeje byl tedy většinou zastupitelů schválen (Stárková se zdržela).

Zastupitelé dostali ke schválení dva dodatky ke smlouvě o odpadech (Rumpold-P). Jednalo se o navýšení cen pro rok 2013 (cca 120 tis.). Odbor majetku si nechal vypracovat právní posudek od advokátní kanceláře Jarušek, Straková, z kterého vyplývá, že smlouva z r. 1998 a dodatky s firmou Rumpold-P jsou neplatné. Právník města se ztotožňuje se stanoviskem právní kanceláře. Rada města tedy podepsání dodatků nedoporučila.

Na stůl však zastupitelé dostali informaci z odboru majetku, že po jednání s firmou Rumpold-P ta navrhuje jakýsi „generální dodatek“, který by napravil nedostatky dodatků předchozích, na které upozornila právní kancelář, s jejímž závěrem právník firmy nesouhlasí.

Zástupce firmy p. Pokorný zastupitelům sdělil, že se nacházíme v protiprávním stavu, když firma v r. 2013 odpady vyváží a nemá uzavřený dodatek pro letošní rok (!).

Zastupitelka Stárková zmínila, že původně bylo doporučeno odborem majetku a radou dodatek nepodepisovat a zeptala se na to, jak se podepisovaly dodatky minulé. Vedoucí odboru majetku sdělil, že minulé dodatky se podepisovaly vždy v prosinci předcházejícího roku. Letos však, údajně, protože se čekalo na vyjádření advokátní kanceláře, se podpis dodatku opozdil.

Zastupitelé nakonec dodatky schválili (Stárková se zdržela), ale také svým usnesením uložili radě města a odboru majetku zabývat se řešením současného smluvního vztahu s firmou Rumpold-P s.r.o. Plzeň.

Mezi poslední body jednání patřilo schválení vyhlášky č. 2/2013, která povoluje provoz VHA, loterií a podobných her na území města Sušice maximálně do konce roku 2014.

 
                                                                                                         Milena Stárková

 

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19742
DnesDnes12
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden12
Tento měsícTento měsíc485
CelkemCelkem19742
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012