PostHeaderIcon Zastupitelstvo města 18.12.2013

Na zahájení prosincového zasedání zastupitelstva bylo přítomno 17 zastupitelů, omluveni byli MUDr. Kateřina Nová, Mgr. Zdeňka Řezníčková a Jiří Hlaváček. V průběhu jednání se dostavil Ing. Tomáš Zelený.

K nejdůležitějším bodům jednání patřilo schválení rozpočtu pro příští rok. Příjmy budou činit cca 220 mil. , výdaje 360 mil. korun.  

K nejdůležitějším příjmům patří sdílené daně, které se předpokládají ve výši 106 mil. Příjem z pronájmu bytů činí 51 mil., dotace na výkon státní správy je 18 mil. 14 mil. je nájem od ČEVAKu, který provozuje vodovody a kanalizace ve městě, 5 mil. je od BYTSERVISu za pronájem kotelen.
Mezi hlavní výdaje roku 2014 patří bezesporu stavba bazénu – 84 mil. K dalším důležitým investicím se řadí rekonstrukce ulice Havlíčkova - 12 mil. a pokračující rekonstrukce Domova důchodců – 6 mil. Plánovaný je také výdaj na rekonstrukci koupaliště - 18 mil., kde se ale většina vložených peněz (12 mil.) vrátí z ROP. Do bytového fondu (1500 bytů) město vrátí pouze 8 mil. (okna v ul. Kaštanová) a pravidelných 10 mil., které jsou nutné na nutnou údržbu při výměnách nájemníků.
Radnice, která má 78 úředníků, stojí město 48 mil., údržba města 21 mil.. Do oblasti sportu město vloží příští rok již 12 mil., kultura nás stojí více než 10 mil. Důležité je určitě školství, na které se vydá 16 mil., z fondu nemocnice se bude investovat do přístrojů a oprav za necelých 9 mil. Městská policie stojí Sušici 8 mil. a likvidace odpadů 10 mil.

Byla schválena nová cena vody pro rok 2014 (navýšení o 2,5% bez DPH), a to na konečných 61,43 CZK včetně DPH.

Zastupitelé byli informování o probíhajícím zpracování územního plánu, který by měl být dokončen v polovině příštího roku, tedy cca 1,5 roku od jeho zadání.

Mezi majetkovou agendou byl prodej domu p. Kopelenta, který stávající zastupitelstvo již dříve řešilo. Bratr sušického p. Kopelenta nejeví o svůj majetek (nabytý rehabilitačním rozsudkem) zájem, a tak je „papírově“ domek stále ve vlastnictví města. Přestože zastupitelka Stárková upozornila na to, že pokud p. Kopelent více než 20 let v domku bydlel (platil daň z nemovitosti a v dobré víře se domníval, že domek po rodičích je jeho), měl býti jako vlastnictví „vydržen“, většina zastupitelů (14-jmenovité hlasování) hlasovala pro prodej domku.

Pan starosta seznámil přítomné s možným konceptem řešení obnovy objektu bývalé lékárny na náměstí (Rozacínovský dům). Investor PROSTAV NEM spol. s r.o. má záměr objekt zrekonstruovat za cca 30 mil. a následně buď městu odprodat, nebo pronajímat. Zastupitelé souhlasili s tím, aby odbor majetku a odbor finanční provedly analýzu možných variant budoucího řešení historického objektu.

                                                                                                          Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19743
DnesDnes13
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden13
Tento měsícTento měsíc486
CelkemCelkem19743
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012