PostHeaderIcon Mimořádné zastupitelstvo města 24.7.2013 – navýšení nákladů na stavbu Bazén Sušice o 3,7 mil. Kč

Zastupitelé se mimořádně o prázdninách sešli proto, aby rozpočtovým opatřením povýšili náklady na bazén o 3,7 mil. Kč. Přítomno bylo 20 zastupitelů, omluven p. Malina.

Již v říjnu loňského roku zastupitelé dostali ke schválení navýšení financí na stavbu o 7,36 mil. Kč z důvodu dalších změn oproti projektu (protiproud, vířivka, osvětlení, parní prohřívárna,...). Protože zhotovitel zjistil, že daná částka na požadované změny navíc nestačí, požadoval další navýšení. P. Stárková navrhla jmenovité hlasování.

PRO navýšení částky hlasovalo 15 zastupitelů (ODS-8, Sušičtí-2, TOP 09-1, KSČM-2, KDU-ČSL-1, Suverenita-1 (Kříž).
PROTI byly zastupitelky za ČSSD-3.
ZDRŽELY se p. Vítovcová a p. Rippelová.

V dalším bodu byla schválena Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Sušice a Městem Kašperské Hory ve věci vykonávání úkolů na území města KH Městskou policií Sušice. Půjde o práci jednoho strážníka MP v rozsahu 4 hodin týdně za úplatu 250,-/hod. Sušický strážník bude kontrolovat především placení parkovného na vyhrazených parkovištích v katastru Kašperských Hor. Příjem z vybraných pokut půjde do rozpočtu Města Sušice.

Zastupitelé schválili nový doplněný text Obecně závazné vyhlášky Města Sušice
č. 1/2013 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Kromě zastavěné plochy – území města - byl rozšířen zákaz volného pobíhání psů o ostrov Santos.

Na Santosu již tedy nově nemohou mít majitelé své psy bez vodítka.

Zastupitelka Stárková předložila na jednání dvě informativní zprávy. První se týkala stanoviska Odboru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, kde je uvedeno, že smlouvu o dílo, kdy vzniká nová nemovitost, musí schválit zastupitelstvo a nikoliv pouze rada města (jak tomu bylo v Sušici). Ke stanovisku MV vystoupil p. starosta a p. tajemník. Oba shodně tvrdili, že mají jiný názor než MV. Obvyklou letitou praxí je schvalování smlouvy o dílo pouze radou. Zastupitelka Rippelová v diskusi sdělila, že za léta, kdy byla v Zastupitelstvu Plzeňského kraje nepamatuje, že by se schvalovala smlouva o dílo na zastupitelstvu (následně zjištěno, že např. smlouva na výstavbu Klatovské nemocnice byla schvalována v 12/2008 na Zastupitelstvu Plzeňského kraje).

Druhá informativní zpráva se týkala porušení Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. V zápise z rady města z 13.5.2013 je uvedeno, že rada postupuje podle směrnice, když zakázku „Sušice I – stavební úpravy objektu ZŠ č.p. 59 – bezbariérové řešení“ - rozdělila v rozporu se směrnicí na dvě plnění.

Obě informativní zprávy včetně příloh jsou k dispozici v samostatných článcích.

Zastupitelka Stárková požádala kontrolní výbor o prověření postupu rady a zjištění, zda směrnice porušena byla.

                                                                                                      Milena Stárková

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
 
Vyhledávání
Vánoční posezení 2019
Počet návštěv
19741
DnesDnes11
VčeraVčera13
Tento týdenTento týden11
Tento měsícTento měsíc484
CelkemCelkem19741
Denní maximum 03-23-2021 : 84
Přihlášení uživ. 0
Hosté 5
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012