PostHeaderIcon Zastupitelstvo 14. září 2022 - vedení města chce nemocnici pod kraj, ale Memorandum projednáváno nebylo

Z jednání se omluvil starosta Petr Mottl a Jitka Kroupová, zastupitelstvo vedl místostarosta František Jelínek.

Program:        
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Předložení návrhu na vydání Změny č. 1 územního plánu Sušice – Připomínky ke Změně č.    1 územního plánu Sušice
6. Přijetí dotace – JSDHO Sušice, Volšovy, Chmelná
7. Zápis z 3. jednání finančního výboru
8. Zápis ze 17. jednání kontrolního výboru
9. Rozpočtová opatření
10. Majetková agenda
11. Poskytnutí účelové dotace – Sušická nemocnice s.r.o.
12. Odkup investice K vyhlídce
13. Informace o činnosti nemocnice ke dni 31. 8. 2022
14. Kompletní informace k jednání ve věci převzetí nemocnice v Sušici Plzeňským krajem
15. Odměna členů výborů a komisí za II. pololetí roku 2022
16. Diskuse, závěr

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. června 2022 - nemocnice platí právníkovi 4000,-Kč/hodinu

Z červnového zastupitelstva byla omluvena Mgr. Milena Naglmüllerová.
Program:  
1. Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Zápis z 2. jednání finančního výboru
6. Stanovení počtu členů nově zvoleného zastupitelstva města
7. Informace o činnosti společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ke dni 7.6.2022
8. Poskytnutí účelové dotace - Sušická nemocnice s.r.o.
9. Schválení podkladů pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice
10. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
11. Majetková agenda
12. Závěrečný účet za rok 2021
13. Rozpočtová opatření
14. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dohrazení ztráty vzniklé provozem linky 430911 v období od 13.12.2020 do 12.11.2021
15. Odměna členů výborů a komisí za I. pololetí roku 2022
16. Diskuse a závěr

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 20. dubna 2022 - schválena koncepce nemocnice bez lůžkové chirurgie

Celý záznam: https://www.youtube.com/watch?v=XdQkFwT-f58&t=10838s

Z jednání se omluvili Ing. Věra Marešová a František Jelínek.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Koncepce poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s.r.o.
6. Zápis z 16. jednání kontrolního výboru
7. Zápis z 1. jednání finančního výboru
8. Program regenerace 2022
9. Návrh veřejnoprávních smluv o poskytování dotace z programu regenerace MPZ v roce 2022
10. Návrh na mimořádnou úpravu pravidel pro dotační programy města Sušice pro rok 2022
11. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2022
12. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací pro rok 2022
13. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích pro rok 2022
14. Rozpočtová opatření
15. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost
16. Majetková agenda
17. Změna Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
18. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
19. Návrh na úpravu sociálního fondu
20. Různé
- Informativní zpráva - Sportovní hala Sušice – informace o aktuálním stavu projektu
- Informativní zpráva – provozování nemocnice v Sušici
- Informativní zpráva – ceny energií
- Informativní zpráva o činnosti MP
21. Diskuse, závěr

Celý článek...

 
Další...
Vyhledávání
Kr. konference 18. 3. 2023
Počet návštěv
48158
DnesDnes13
VčeraVčera43
Tento týdenTento týden56
Tento měsícTento měsíc616
CelkemCelkem48158
Denní maximum 12-28-2022 : 469
Přihlášení uživ. 0
Hosté 3
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012