PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. června 2022 - nemocnice platí právníkovi 4000,-Kč/hodinu

Z červnového zastupitelstva byla omluvena Mgr. Milena Naglmüllerová.
Program:  
1. Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Zápis z 2. jednání finančního výboru
6. Stanovení počtu členů nově zvoleného zastupitelstva města
7. Informace o činnosti společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ke dni 7.6.2022
8. Poskytnutí účelové dotace - Sušická nemocnice s.r.o.
9. Schválení podkladů pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice
10. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
11. Majetková agenda
12. Závěrečný účet za rok 2021
13. Rozpočtová opatření
14. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dohrazení ztráty vzniklé provozem linky 430911 v období od 13.12.2020 do 12.11.2021
15. Odměna členů výborů a komisí za I. pololetí roku 2022
16. Diskuse a závěr

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 20. dubna 2022 - schválena koncepce nemocnice bez lůžkové chirurgie

Celý záznam: https://www.youtube.com/watch?v=XdQkFwT-f58&t=10838s

Z jednání se omluvili Ing. Věra Marešová a František Jelínek.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Koncepce poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s.r.o.
6. Zápis z 16. jednání kontrolního výboru
7. Zápis z 1. jednání finančního výboru
8. Program regenerace 2022
9. Návrh veřejnoprávních smluv o poskytování dotace z programu regenerace MPZ v roce 2022
10. Návrh na mimořádnou úpravu pravidel pro dotační programy města Sušice pro rok 2022
11. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2022
12. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací pro rok 2022
13. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích pro rok 2022
14. Rozpočtová opatření
15. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost
16. Majetková agenda
17. Změna Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
18. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
19. Návrh na úpravu sociálního fondu
20. Různé
- Informativní zpráva - Sportovní hala Sušice – informace o aktuálním stavu projektu
- Informativní zpráva – provozování nemocnice v Sušici
- Informativní zpráva – ceny energií
- Informativní zpráva o činnosti MP
21. Diskuse, závěr

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. února 2022 - cenu tepla má Bytservis více než dvojnásobnou oproti roku 2021

Z únorového jednání se omluvil Pavel Hais.
Program:       
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Charita Sušice – poskytnutí dotace
6. Rozpočtová opatření
7. Majetková agenda
8. Smlouvy – dotace na pronájem ledové plochy
9. Odkup investice Hájkova ulice
10. Zápis z 15. jednání kontrolního výboru
11. Návrh na úpravu sociálního fondu
12. Poskytnutí účelové dotace
13. Informace o činnosti nemocnice ke dni 9.2.2022
14. Žádost o informace o vedením Sušické nemocnice s.r.o. (Mgr. Ing. arch. Karel Janda)
14 a. Žádost o informaci, jak bylo odpovězeno na žádost o vyjádření k nedostatku míst ve speciálních školních zařízeních pro dospívající a mladé pí Václavě Vondříčkové (Mgr. Ing. arch. Karel Janda)
15. Diskuse, závěr    

Celý článek...

 
Další...
Vyhledávání
Čl. schůze 10. 2. 2023
Počet návštěv
34108
DnesDnes17
VčeraVčera55
Tento týdenTento týden123
Tento měsícTento měsíc1176
CelkemCelkem34108
Denní maximum 12-28-2022 : 511
Přihlášení uživ. 0
Hosté 4
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012