PostHeaderIcon Novinky

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. června 2022 - nemocnice platí právníkovi 4000,-Kč/hodinu

Z červnového zastupitelstva byla omluvena Mgr. Milena Naglmüllerová.
Program:  
1. Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Zápis z 2. jednání finančního výboru
6. Stanovení počtu členů nově zvoleného zastupitelstva města
7. Informace o činnosti společnosti Sušická nemocnice s.r.o. ke dni 7.6.2022
8. Poskytnutí účelové dotace - Sušická nemocnice s.r.o.
9. Schválení podkladů pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice
10. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
11. Majetková agenda
12. Závěrečný účet za rok 2021
13. Rozpočtová opatření
14. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dohrazení ztráty vzniklé provozem linky 430911 v období od 13.12.2020 do 12.11.2021
15. Odměna členů výborů a komisí za I. pololetí roku 2022
16. Diskuse a závěr

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 20. dubna 2022 - schválena koncepce nemocnice bez lůžkové chirurgie

Celý záznam: https://www.youtube.com/watch?v=XdQkFwT-f58&t=10838s

Z jednání se omluvili Ing. Věra Marešová a František Jelínek.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Koncepce poskytování zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s.r.o.
6. Zápis z 16. jednání kontrolního výboru
7. Zápis z 1. jednání finančního výboru
8. Program regenerace 2022
9. Návrh veřejnoprávních smluv o poskytování dotace z programu regenerace MPZ v roce 2022
10. Návrh na mimořádnou úpravu pravidel pro dotační programy města Sušice pro rok 2022
11. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2022
12. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací pro rok 2022
13. Návrh na rozdělení dotací na podporu pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích pro rok 2022
14. Rozpočtová opatření
15. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost
16. Majetková agenda
17. Změna Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
18. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
19. Návrh na úpravu sociálního fondu
20. Různé
- Informativní zpráva - Sportovní hala Sušice – informace o aktuálním stavu projektu
- Informativní zpráva – provozování nemocnice v Sušici
- Informativní zpráva – ceny energií
- Informativní zpráva o činnosti MP
21. Diskuse, závěr

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 15. prosince 2021 - zvýšení poplatku za popelnici z 500,- na 800,- Kč

Z prosincového zastupitelstva se omluvil PhDr. Jan Lhoták a z druhé části Mgr. Jitka Kroupová.

Program:       
1.     Zahájení
2.     Volba návrhové komise
3.     Volba ověřovatelů zápisu
4.     Kontrola usnesení
5.     Informace o činnosti nemocnice ke dni 6. 12.2021
6.     Cena vodného a stočného na rok 2022
7.     Poskytnutí dotace z programu MPZ Sušice
8.     Střednědobý výhled rozpočtu města Sušice 2023 – 2024
9.     Rozpočet města na rok 2022
10.  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 2023 – 2024
11.  Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022
12.  Rozpočtová opatření
13.  Zápisy z 13. a 14. jednání kontrolního výboru
14.  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15.  Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
16.  Odměna členů výborů a komisí za rok 2021
17.  Diskuse
18.  Závěr 

 

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 16. února 2022 - cenu tepla má Bytservis více než dvojnásobnou oproti roku 2021

Z únorového jednání se omluvil Pavel Hais.
Program:       
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Charita Sušice – poskytnutí dotace
6. Rozpočtová opatření
7. Majetková agenda
8. Smlouvy – dotace na pronájem ledové plochy
9. Odkup investice Hájkova ulice
10. Zápis z 15. jednání kontrolního výboru
11. Návrh na úpravu sociálního fondu
12. Poskytnutí účelové dotace
13. Informace o činnosti nemocnice ke dni 9.2.2022
14. Žádost o informace o vedením Sušické nemocnice s.r.o. (Mgr. Ing. arch. Karel Janda)
14 a. Žádost o informaci, jak bylo odpovězeno na žádost o vyjádření k nedostatku míst ve speciálních školních zařízeních pro dospívající a mladé pí Václavě Vondříčkové (Mgr. Ing. arch. Karel Janda)
15. Diskuse, závěr    

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Zastupitelstvo 1. listopadu 2021 - pro akutní péči v nemocnici a pořízení CT hlasovalo 91,2% účastníků REFERENDA

Z jednání se omluvil Václav Černý, poprvé byl přítomen Ing. Václav Švehla, zastupitel za KDU ČSL, který nahradil zemřelého MUDr. Rudolfa Voldřicha. Starosta přivítal hejtmanku doc. PaedDr. Ilonu Mauritzovou, Ph.D. a MUDr. Richarda Piknera, Ph.D. Záznam na webu města: https://www.youtube.com/watch?v=njNTJxOTTvQ&t=16963s

Celý článek...

 
Vyhledávání
Čl. schůze 10. 2. 2023
Počet návštěv
34108
DnesDnes17
VčeraVčera55
Tento týdenTento týden123
Tento měsícTento měsíc1176
CelkemCelkem34108
Denní maximum 12-28-2022 : 511
Přihlášení uživ. 0
Hosté 2
Registrovaní 37
...z toho dnes 0
Kdo je online
-
Počítáno od
16. 9. 2012